Acadin nieuwtjes

Afgelopen vrijdag ben ik in Utrecht geweest voor een Acadin ambassadeursbijeenkomst.
Bij deze bijeenkomsten kunnen we onze ervaring delen en SLO brengt ons op de hoogte van alle nieuwtjes en updates van Acadin.

Persoonlijk was ik erg blij met de laatste update die o.a.het systeem veel sneller heeft gemaakt!

Een paar interessante nieuwtjes kan ik in ieder geval al met jullie delen:
•Het is nu mogelijk om een “lege” opdracht aan een leerling te koppelen n.l. de opdracht Mijn eigen project van Minka Dumont (SLO).
Bij deze opdracht staan precies de stappen die de leerlingen moeten maken voor het project, alleen het onderwerp kunnen jullie dus zelf bepalen!
Een aanrader..
Tik bij zoeken: mijn eigen project

•Het is nu ook mogelijk om de denkprofielentest waarover ik tijdens mijn workshops sprak aan een leerling te koppelen als opdracht. Tik bij zoeken: denkprofielen in en hij komt tevoorschijn.

•Je kan binnen je groep nu ook kleinere (niveau) groepen maken.

Verder hebben we kunnen zien dat er een gigantische Acadin-gebruikers groei is in Nederland.
Wat wij als ambassadeurs natuurlijk enorm toejuichten!
We hopen dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om met Acadin te werken!


Een filmpje van één van onze scholen, nu als voorbeeld in gebruik bij SLO.

Kijk ook eens op de site Talent Stimuleren van SLO!!
En het Youtubekanaal van Acadin!

banner_strook_ambassadeur

Acadin ambassadeur…

head-logo

Acadin ambassadeurs

Eigenlijk was ik het al vanaf 2010:-), maar vanaf vorige week hangt er aan mij een labeltje: Acadin ambassadeur.
Met dit labeltje plaatste ik mezelf als derde op de officiële lijst van het SLO .

Wat is er nu anders dan?

Helemaal niets…
Ik ga gewoon door waarmee ik bezig was..
Het onderhouden van de Acadin omgeving van onze scholengroep Perspecto (voorheen LeerTij) waar ondertussen zo’n 31 scholen onder vallen.
Daarnaast kunnen andere Zeeuwse leerkrachten zich  inschrijven op een workshop Acadin via de 3L-Academie.

acadin-logo

Ga naar…

Niet alle scholen maken al gebruik van Acadin, dus dáár kan ik al mee aan de slag.
Maar ook aan de scholen die wél gebruik maken van Acadin, blijf je als ambassadeur werk hebben.
In mijn geval is dat in de eerste plaats natuurlijk het toevoegen van leerkrachten en nieuwe leerlingen in het systeem, de jaarovergang, het verwijderen van leerlingen die naar het VO (of andere vorm van onderwijs) zijn, het beantwoorden van vragen, het geven van uitleg/workshops aan teams, enz..
Starten met Acadin is namelijk geen garantie voor succes.
Het volhouden en inpassen in je onderwijs: dát is de kunst!

Want Acadin is geen tovermiddel..
(Voer de kinderen maar in het systeem en we zijn goed bezig…)
Acadin is  klassenmanagement: ervoor zorgen dat deze kinderen de tijd krijgen om er goed in te kunnen werken en niet alleen maar als “je andere werk af is”.
Acadin is enthousiast stimuleren en toch óók hoge eisen stellen!
Acadin is prikkeling van de creativiteit, mits de leerlingen de juiste opdrachten krijgen..
Acadin werkt, als je bereid bent (en de mogelijkheid hebt)  om erméé te werken!*

*rekening houdend met de mogelijkheden van het systeem.

Dus….

 

DSC00674

Foto: workshop Prismadag (Goes)

 

Acadin in vogelvlucht

Nog steeds erg enthousiast over het concept wil ik hem nogmaals met jullie delen
(in de hoop dat het aantal echte gebruikers nóg meer gaat stijgen).

Acadin: What’s good for the best, is good for the rest.

Op de eerste (inleidende) bijeenkomst van het Acadin-ambassadeurstraject van vandaag was het een gezellige drukte.
Naast veel nieuwe gezichten is het ook altijd weer leuk om “oude bekenden” en “online bekenden” tegen te komen.
Het was een gemêleerd gezelschap van o.a. IB-ers, ICT-ers, schoolbegeleidingsdiensten, kindercoaches, (hoog)begaafdheid coördinators, onderwijsadviseurs. Ondanks dat we op visite waren in het gebouw van Kennisnet in Zoetermeer had SLO deze middag de deskundige leiding.
Tijdens de presentaties werd (het mij al enkele jaren bekende) Acadin toch weer op een heldere manier beschreven.

Enkele treffende uitspraken van deze middag zijn:

Acadin

Acadin

*Acadin wil aansluiten op de talenten op verschillende gebieden.  Je hoeft geen (meer) begaafde te zijn op alle vlakken. Misschien ben je wel niet zo sterk in rekenen, maar wel een kei in Taal. Acadin kan in deze behoefte voorzien.

*Het ontwikkelingsproces staat centraal! In het nieuwe animatie filmpje van Acadin (komt binnenkort online) word op kindniveau uitleg gegeven over dit ontwikkelingsproces. Dit is bewust op kindniveau, zodat het kind gemakkelijk met de leerkracht in gesprek kan. De leerkracht kan dan samen met de leerling kijken naar de uitdagingen en doelgericht werken aan de vaardigheden.

*Leerling heeft zelf ook de regie. De leerling is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. De leerling kan zelf opdrachten kiezen. In de komende updates zal deze eigen regie mogelijk nog uitgebreid worden.
Communicatie mét kinderen ipv over kinderen. …daar moeten we naar toe!

*SLO zorgt voor ondersteuning door het aanbieden het materiaal en inspiratie, maar ze schrijven niets voor: het blijft maatwerk!
Want: rijk onderwijs vraag om afstemming op individuele mogelijkheden, interesses en behoeftes.

*Je kan niet op basis van wat zichtbaar is conclusies trekken, maar moet alles eerst zichtbaar maken.

*Begaafden hebben: Ontwikkeling potentieel, gedrevenheid én creërend (denk) vermogen.

*SLO wil ook basis leggen voor kleuters in Acadin. Hierover denken ze nog na. Hoe zien kleuterleidsters dit? Wat willen ze graag? Tips zoals in Compact en Rijk? Uitprintbare werkbladen? Of ook een soort online omgeving?

*Wat is de beste manier om ouders te informeren? Een ouderavond organiseren, informatie op de website, informatiebrieven.
Het is ook wenselijk dat er op de site van Acadin voor ouders (leesbare!) informatie komt.Lees verder

Een hele ervaring…

Afgelopen dinsdag 9-11-2010 mochten wij met onze Excellentiegroep een workshop verzorgen  op de 4e conferentie “Aan de slag met cognitief talent”.
Om half negen stonden we al voor de deur van de Doelen (Rotterdam).
We wilden zeker van onze zaak zijn omdat we onze intelligente trein nog moesten opbouwen.
Ruim de tijd nemen dus..:-)

We kregen een hele mooie ruimte tot onze beschikking,groot scherm,goede geluidsvoorziening….
Voordat de workshops begonnen hadden we eerst een lezing van dr. Tessa Kieboom van het CBO uit Antwerpen.
Zij sprak op een heerlijk beeldende manier (er flitsten allerlei kinderen door mijn hoofd!)
Het was verhelderend en herkenbaar.
Ze beschreef het zijnsluik en het cognitief luik, deze twee samen zijn de foto van Hoogbegaafdheid.
Het zijnsluik is het anders-zijn, het cognitief luik de leerhonger.
Ze beschreef het gevaar van het vluchten in de comfortabele hangmat (de comfort zone), niet uitgedaagd worden, perfectionisme, faalangst.
Zij pleit er vooral voor dat de uitdagende stof deel moet zijn van het “MOET” werk.
Met andere woorden: Het mogen geen vrijblijvende extra’s zijn.
Doe je dit niet, dan bestaat het gevaar dat deze kinderen helemaal niet aan deze stof toekomen omdat ze extra langzaam gaan werken (comfortzone!)
Bovenal was haar Belgische tongval voor ons een heerlijke herkenbaar geluid.
Toen was het onze beurt.

Acadin uitleg op de SLO-dag

Acadin uitleg op de SLO-dag

Lees verder

4e SLO conferentie

Dinsdag 9 november zijn wij, als één van de te volgen workshops, aanwezig op de 4e conferentie: “Aan de slag met cognitief talent”.
Natuurlijk zijn wij slechts beginners, maar zeker erg enthousiast en fanatiek.
Ons Excellentieproject loopt nog maar een jaar en in dit jaar hebben wij al enorm veel gedaan.

Vorige week donderdag hebben we de grote lijnen van ons verhaal digitaal op papier (PowerPoint) gezet en daar zal ik deze week nog wat kleine stukjes film in plaatsen.
Zo kunnen we de mensen een indruk geven van wát we al gedaan hebben en hoe we graag verder willen.
Het gebruik van Acadin heeft hierin natuurlijk  een plaats evenals de trein van RVO society (Leuven) .
Ná deze dag zal ik mijn ervaringen met jullie delen.
Hieronder een fragment van De trein.  
Dit is géén gewone Lego trein.
De kinderen moeten deze intelligente trein opdrachten geven en de trein zodanig aanpassen dat deze de opdrachten kan uitvoeren.
Bijvoorbeeld: Er ligt een blok op het spoor.
Maak een sensor aan de trein die ervoor zorgt dat de trein vóór het blok stopt.