Acadin: What’s good for the best, is good for the rest.

Op de eerste (inleidende) bijeenkomst van het Acadin-ambassadeurstraject van vandaag was het een gezellige drukte.
Naast veel nieuwe gezichten is het ook altijd weer leuk om “oude bekenden” en “online bekenden” tegen te komen.
Het was een gemêleerd gezelschap van o.a. IB-ers, ICT-ers, schoolbegeleidingsdiensten, kindercoaches, (hoog)begaafdheid coördinators, onderwijsadviseurs. Ondanks dat we op visite waren in het gebouw van Kennisnet in Zoetermeer had SLO deze middag de deskundige leiding.
Tijdens de presentaties werd (het mij al enkele jaren bekende) Acadin toch weer op een heldere manier beschreven.

Enkele treffende uitspraken van deze middag zijn:

Acadin

Acadin

*Acadin wil aansluiten op de talenten op verschillende gebieden.  Je hoeft geen (meer) begaafde te zijn op alle vlakken. Misschien ben je wel niet zo sterk in rekenen, maar wel een kei in Taal. Acadin kan in deze behoefte voorzien.

*Het ontwikkelingsproces staat centraal! In het nieuwe animatie filmpje van Acadin (komt binnenkort online) word op kindniveau uitleg gegeven over dit ontwikkelingsproces. Dit is bewust op kindniveau, zodat het kind gemakkelijk met de leerkracht in gesprek kan. De leerkracht kan dan samen met de leerling kijken naar de uitdagingen en doelgericht werken aan de vaardigheden.

*Leerling heeft zelf ook de regie. De leerling is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. De leerling kan zelf opdrachten kiezen. In de komende updates zal deze eigen regie mogelijk nog uitgebreid worden.
Communicatie mét kinderen ipv over kinderen. …daar moeten we naar toe!

*SLO zorgt voor ondersteuning door het aanbieden het materiaal en inspiratie, maar ze schrijven niets voor: het blijft maatwerk!
Want: rijk onderwijs vraag om afstemming op individuele mogelijkheden, interesses en behoeftes.

*Je kan niet op basis van wat zichtbaar is conclusies trekken, maar moet alles eerst zichtbaar maken.

*Begaafden hebben: Ontwikkeling potentieel, gedrevenheid én creërend (denk) vermogen.

*SLO wil ook basis leggen voor kleuters in Acadin. Hierover denken ze nog na. Hoe zien kleuterleidsters dit? Wat willen ze graag? Tips zoals in Compact en Rijk? Uitprintbare werkbladen? Of ook een soort online omgeving?

*Wat is de beste manier om ouders te informeren? Een ouderavond organiseren, informatie op de website, informatiebrieven.
Het is ook wenselijk dat er op de site van Acadin voor ouders (leesbare!) informatie komt.

*Uitleg over de niveau’s van de opdrachten:

Bloom’s taxonomie

Bloom’s taxonomie

Type 3 opdrachten(drie handjes): moeilijkste niveau bv. Digitop, Slimme Taal, Webquest, ‘nieuwe’Per Dag Wijzer (hogere waarde Bloom’s taxonomie).
Type 2(twee handjes): moeilijk. Bv.Per Dag Wijzer.
Type 1(één handje): boven gemiddeld, vooral verbreding

*De “wegwijzers” zijn in de maak. Nu staan bij de opdrachten al enkele voorbeelden van “wijzers”. Bijvoorbeeld als je een maquette moet maken is er een linkje om uitleg te krijgen over wát een maquette is en hoe deze te maken. In de toekomst zijn deze “wijzers “ook te benaderen vanaf de beginpagina van de leerlingen.

"Wijzers"

“Wijzers”

Wat ook in de maak is en wat ik persoonlijk een hele mooie vind is de online activiteit om als kind zelf beeld te krijgen over het eigen denkprofiel.
Ben ik analytisch? Praktisch of creatief?  
Het geeft leerlingen een mooie mogelijkheid om te reflecteren op zichzelf en geeft voor de leerkracht weer een mooie ingang voor gesprek.
Want zoals al eerder deze dag gezegd:  Communicatie mét kinderen i.p.v over kinderen. ….daar moeten we naar toe!

Sinds de laatste update ziet Acadin er alweer een stuk “strakker” uit.
Er is nu in ieder geval ook de mogelijkheid om te zoeken op alle, of alleen op gratis opdrachten.
Ook zijn de huidige opdrachten zo veel mogelijk op dezelfde manier vorm gegeven.
Dit is een stuk duidelijker voor de leerkracht en de leerling.
Als een leerling klaar is met de opdracht kan deze nu ter beoordeling worden aangeboden.
Het is niet meer zo dat de leerkracht bij het uploaden van een document bij de opdracht een melding krijgt en mogelijk iets moet beoordelen. Nu is daar dus een aparte melding van.
Voor problemen in en met Acadin is er nu rechtsboven een knop voor meldingen geplaatst.
Ook de handleidingen zijn nu rechtsboven via een knop opvraagbaar.
Meer veranderingen en nieuwtjes zijn nu op de inlog-pagina te vinden, aan de rechterkant.
Ik wil echt leerkrachten oproepen om de online module te doorlopen, want ook al zou je niet aan Acadin beginnen….je leert er enorm veel over (meer)begaafdheid. Vervolgens hoop ik dan dat je geïnspireerd raakt en deze kinderen met een nieuwe blik bekijkt.
Zorg voor álle leerlingen…ook deze!
We hebben ze broodnodig voor onze toekomst..

NB: Belofte maakt schuld. Dus bij deze plaats ik hier (op verzoek) nogmaals het filmpje over onze uitleg van Acadin door onze eigen leerlingen.

Toch leuk, en een hele eer……   LeerTij staat op verschillende plaatsen in de online cursusmodule én de cursusmap:

Cursusmap Acadin

Cursusmap Acadin

 

 

Geplaatst in Archief en getagd met , , , , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *